مقاله

پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت تحول آفرین

پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت  تحول آفرین ‏با توجه به این که مدیریت  تحول آفرین یکی از نیازهای آتی و ضروری سازمان ها و جوامع محسوب می شوند، بررسی پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت  تحول بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

آثار و اهمیت رهبری تحول‌گرا

آثار و اهمیت رهبری تحول‌گرا رفتارهای تحول‌گرا (رفتار رهبرانی که از سبک رهبری تحول‌گرا استفاده می‌نمایند) برای اجرای استراتژی‌ها بسیار ضروری است زیرا این رفتارها محیطی را ایجاد می‌نمایند که پیروان احساس می‌کنند در جمع بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

مشکلات ارزیابی عملکرد

مشکلات ارزیابی عملکرد بسیاری از روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. ولی ناگفته نماند که اکثر اشکالات در ماهیت روشها نیست بلکه ناشی از استفاده غلط از این روشهاست. برای مثال، امکان دارد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل